Kolejne nowe tramwaje dla Krakowa również dostarczy Stadler – nawet do 60 sztuk!

2 marca 2020 roku krakowskie MPK poinformowało o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę do 60 nowych, niskopodłogowych, przegubowych tramwajów. Jak informuje przewoźnik, kolejne nowe wagony do stolicy Małopolski dostarczy konsorcjum firm Stadler Polska sp. z o.o. oraz Stadler Środa sp. z o.o.

Na początku marca krakowskie MPK informuje nas kto będzie dostawcą kolejnych, nowych, niskopodłogowych tramwajów dla miejskiej spółki  – będzie to konsorcjum firm Stadler Polska Sp. z o.o. oraz Stadler Środa Sp. z o.o. Przypomnijmy, że jest to drugi kontrakt tego konsorcjum w Krakowie – poprzedni opiewa na 50 Lajkoników, gdzie pierwszy już przechodzi testy homologacyjne (relacja), a dostawy mają zakończyć się przed końcem 2020 roku.

Historia przetargu

  • 30 kwietnia 2019 roku krakowskie MPK ogłosiło przetarg na zakup w formie umowy ramowej do 60 nowych, niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych o długości pomiędzy 30, a 37 metrów.
  • 20 maja 2019 roku firma Modertrans Poznań sp. z o.o. złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w związku z jednym z zapisów w wymogach udziału w przetargu. Chodzi mianowicie o „wymóg opieki technicznej nad przynajmniej 15 całkowicie bądź częściowo niskopodłogowymi nowymi tramwajami napędzanymi silnikami prądu przemiennego, z wózkiem bądź wózkami zabudowanymi w części niskiej podłogi.” W odwołaniu wnoszono o usunięcie wymogu „posiadania doświadczenia w opiece technicznej nad wagonami posiadającymi wózek lub wózki zabudowane w części niskiej podłogi.” KIO oddaliło jednak wniosek.
  • Po wnioskach potencjalnych wykonawców, MPK przesunęło termin składania ofert z 19 czerwca na 15 lipca 2019r.
  • Następuje kolejne przesunięcie terminu składania ofert – z 15 lipca na 19 sierpnia 2019 roku. Zmianie ulegają również kryteria oceny oferty.
  • Gdyby ktoś twierdził że to jednak jest zbyt mało, to krakowski przewoźnik przesuwa termin składania ofert i otwarcia kopert na dzień 17 września 2019 roku. Ten termin okazał się być finalny.
  • Po upływie 4,5  miesiąca od ogłoszenia zamówienia, w dniu otwarcia ofert, podano do wiadomości publicznej że złożona została jedynie oferta od Stadlera i tak przewyższająca założony budżet zamawiającego. Producent zaoferował model Stadler Tango Lajkonik 2, gdzie łączna całkowita wartość oferty za 60 wagonów tramwajowych z dostawami, usługami powiązanymi oraz materiałami eksploatacyjnymi  wynosi 619 331 076,00 złotych brutto, a zamawiający przeznaczył na ten cel 554 730 000,00 złotych brutto.
  • 2 marca przewoźnik informuje że oferta złożona przez Stadlera przeszła ocenę pozytywnie. Pierwszy etap umowy ramowej będzie obejmował zakup 10 pojazdów. Ostateczna wielkość zamówienia będzie zależeć m. in. od wysokości unijnych dofinansowań. Na chwilę obecną, przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, oferta Stadlera zostanie przesłana do Urzędu Zamówień Publicznych w celu tzw. kontroli uprzedniej.
  • Dostawy pierwszych 10 tramwajów z pierwszego etapu umowy ramowej rozpoczęłyby się na początku 2022 roku, a koszt dostawy jednego wagonu wraz z materiałami eksploatacyjnymi został wyceniony na 10 297 068 zł brutto.

Jakie będą nowe tramwaje?

Stadler Tango Lajkonik 2 ma być pojazdem 3-członowym, posiadającym m.in. wózki skrętne,  czy silniki trakcyjne Skody.

W nowych tramwajach nie zabraknie przestrzeni z niską podłogą (21,65m) oraz tej wydzielonej dla osób poruszających się na wózkach. Po raz pierwszy zamontowane zostaną także specjalne oparcia dla osób stojących. Wagony będą posiadać przynajmniej sześcioro drzwi oraz jednorazowo zabiorą na pokład minimum 220 pasażerów. Dla usprawnienia wymiany pasażerskiej, zastosowane zostaną drzwi o szerokości 1400mm.Podobnie jak w poprzednim przetargu (na 50 tramwajów), tutaj też 2 wagony zostaną wyposażone w system pozwalający poruszać się bez sieci trakcyjnej, a pozostałe będą miały możliwość montażu takiego systemu w przyszłości.

Do standardowego wyposażenia można zaliczyć klimatyzację, automaty biletowe, zaawansowany system informacji pasażerskiej z głosowymi zapowiedziami przystanków, monitoring, ładowarki USB do smartfonów oraz system liczenia pasażerów.

Daniel Skrodzki