Systemy Informacji Pasażerskiej: R&G vs PIXEL

Dzisiaj zmienimy trochę tematykę komunikacyjną i zajmiemy się systemami, które spotykamy w pojazdach. Firmy R&G jak i PIXEL produkują systemy do informowania pasażerów oraz pobierania opłat, czyli tablice informacyjne, kasowniki, biletomaty mobilne oraz sterowniki które tym wszystkim sterują. Skupimy się na różnicach jakie te systemy odróżniają, ich wadach oraz zaletach.
Dodamy tutaj, że informacje podane tutaj są na podstawie własnych doświadczeń związanych z obsługą obu systemów i własnej wyrobionej opinii.

Widok na treść kierunku w oprogramowaniu tworzenia tras do R&G
Podgląd tablicy w programie R&G (dwa wiersze)
Podgląd tablicy w programie R&G (jeden wiersz)

Zacznijmy od systemu R&G. Swoje treści opiera o zwykły tekst wysyłany na tablice ze sterownika. To tablica definiuje (w zależności od ilości tekstu) jaka czcionka zostanie użyta do wyświetlenia treści oraz czy będzie scrollowana. Zestaw czcionek jest zaimplementowany w oprogramowaniu tablicy, przez co nie można zarówno z poziomu oprogramowania w którym przygotowuje się dane do sterownika, jak i w samym sterowniku, zdefiniować jak będzie wyglądać treść na tablicy. W R&G, zazwyczaj można wybrać, czy nr linii ma być w obwódce czy negatywie, czy ma być piktogram (co to też jest uzależnione od oprogramowania tablicy) oraz czy tekst kierunku ma być w jednej czy dwóch linijkach. W podstawowych wersjach systemu, nie ma obsługi bitmap czyli własnych obrazków. Zaletą R&G jest, że po podłączeniu poszczególnych elementów systemu, to po prostu działa. Programowanie treści, też nie zabiera dużo czasu, gdyż wpisuje się zwykły tekst w tabelki, wszystko się dzieje automatycznie. Dzięki temu, można powiedzieć że system R&G jest w pewien sposób idiotoodporny.
Wada jest taka, że jesteśmy zdani na to, co tablica z tekstem „wymagikuje”.

Widok na program PIXELa, tu widać że każda treść jest osobnym elementem, który można dowolnie usytuować.
Widok elementów z nr linii (czcionka własna)
Widok z elementami kierunków

Inaczej wygląda sprawa z systemem PIXEL. Treści na tablicach są oparte o bitmapy, choć w najnowszych sterownikach (Asterix, XC4, XC6) na tablice LED też może być wysyłany tekst, podobnie jak w R&G, tylko że sterownik wybiera czcionkę. Ale wróćmy do bitmap. W przypadku PIXELa, najpierw trzeba do każdego wyrazu/wiersza/nr linii przygotować osobną grafikę, a następnie to ręcznie połączyć niczym zabawa warstwami w gimpie. PIXEL ma tą zaletę, że na tablicach można zrobić wszystko po swojemu, wybrać jaka ma być konkretna czcionka, w jakim miejscu ma być dana grafika umiejscowiona czy też NARYSOWAĆ swoją grafikę. Wadą PIXELa jest, że musi być zgodność tablic z tzw. zestawem urządzeń na wozie, czyli trzeba w bazie zdefiniować jakie tablice są na wozie, by odpowiednie treści mogły dostać wysłane na konkretne tablice.

Wróćmy jeszcze do R&G, warto dodać że równolegle gdy PIXEL oferował sterowniki STR1-2 i 1-3, to R&G, już wtedy oferowało sterowniki SRG3000P które umożliwiało rozszerzenie swojej funkcjonalności poprzez dodatkowe moduły które umożliwiały np. wysyłanie danych po standardzie IBIS np. do niemieckich tablic i kasowników; odczyt z magistrali CAN; odczyt parametrów technicznych by zostały zapisane w czarnej skrzynce pamięci SRG. Podobne funkcjonalności w PIXELu pojawiły się później gdy w ofercie pojawiło się KPP-2. Zauważmy też, że bardzo często jeśli obecnie w mieście montowany jest np. system ITS, to często używany do tego celu jest R&G, PIXEL dopiero nie dawno zaczął i taką funkcjonalność obsługiwać.

Podsumowując…
Podstawowy sterownik R&G, model: SRG4000P
R&G – zalety

– Prostota przygotowania danych, który jest oparty o sam tekst
– Podłączanie urządzeń prawie jak Plug&Play 😉
– Rozszerzalność systemu, zgodnie z wymaganiami użytkownika

R&G – wady

– Brak możliwości ingerencji w wygląd treści na tablicach, gdyż dane są tylko tekstem
– By rozszerzyć funkcjonalność, należy używać osobnych modułów

Sterownik PIXELa, model: Asterix
PIXEL – zalety

– Możliwość dowolnego zdefiniowania treści na tablicach
– Własne grafiki na tablicach
– W nowszych sterownikach, wysyłanie samego tekstu na tablice
– Od KPP-2 i wyżej wszystkie podstawowe rozszerzenia w sterowniku

PIXEL – wady

– Długi proces tworzenia treści na tablice z uwagi na bitmapy
– Definiowanie zestawu tablic, który musi być zgodny który jest na wozie (ryzyko błędnie wyświetlanych danych)

Co jest lepsze? Oba systemy mają w sobie coś, czego nie ma konkurent, z jednej strony jest bitmapa, z drugiej prostota. Z jednej rozszerzalność systemu, z drugiej All in One.

Piotr Lenartowicz – Pitoras